Monday, 29 May 2017

SRI JAGANNATHA PERUMAL TEMPLE ( THIRUMAZHISAI ALWAR TEMPLE ) – THIRUMAZHISAI.

28th May 2017
Thirumazhisai Shiva and Perumal temples came to my mind when I thought of last weeks end temples visit. Even though I had been to Thirumazhisai Shiva temple, this is the first time, visiting this Sri Jagannatha Perumal temple also called as Madhya Jagannatha Perumal temple.  Lord Shiva identified this place to do a penance for Athiri, Brigu and Markandeya maharishis, which is slightly heavier than the other places on the earth. Visited another Perumal temple which has the similar features.

இந்தவார கோவில் பயணம் பற்றி யோசித்த போது திருமிழசை சிவன் கோவிலும் பெருமாள் கோவிலும் தான் மனதில் எழுந்தது. எற்கனவே இரு முறை சிவன் கோவிலுக்கு சென்று இருந்தாலும் பெருமாள் கோவிலுக்கு செல்வது இதுவே முதல் தடவை. திருமழிசை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. மகேசரஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்பட்டது. 12 ஆழ்வார்களுள் 4வதாக போற்றப்படும் ஆழ்வார் திருமழிசை ஆழ்வாரின் அவதார ஸ்தலம் தான் இது. இங்கு பெருமாள் சத்யபாமா ருக்குமணியுடன் அமர்ந்த திருக்கோலத்தில் ஜகன்னாத பெருமாளாக சேவை சாதிக்கின்றார்.

பார்கவ மகரிஷிக்கு மகனாக ...பிண்டமாக உயிரும், கை கால்கள் இல்லாமல் பிறந்தவர். அதனால் இவர் மூங்கில் காட்டிற்குள் வீசப்பட்டார். பெருமாள் அவருக்கு உயிரும் கை கால்களும் வழங்கினார். பின்பு திருவாளன், பங்காயசெல்வி என்ற தம்பதிகளால் வளர்க்கப்பட்டார். அவர்களுக்கு பிறந்த கனிகண்ணனுடன் சேர்ந்து காஞ்சிபுரம் சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் கோவிலில் சேவை செய்தார். பின்பு அந்திமகாலத்தில் குடந்தையில் காலத்தைக் கழித்தார்.

திருமழிசை ஆழ்வார் முதலில் ஒரு சிவ பக்தர்.  அவர் தவத்தை மெச்சி சிவ பெருமான் அவருக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்க அவர் எனக்கு மோட்சம் வேண்டும் என்று கேட்டார். இது தான் தர முடியாது என்றும் விஷ்ணு ஒருவரே தர வல்லவர் என்று கூறினார். அப்படியானால் நான் தைக்கும் ஊசியின் பின்புறம் சிறு நூல் சுழன்று கொண்டே இருக்க அருளவேண்டும் என்று கேட்டார். அதனால் கோபம் அடைந்த சிவ பெருமான் நெற்றிக்கண்ணில் இருந்து தீப்பொறியை அவர் மீது ஏவினார். ஆனால் திருமிழிசை ஆழ்வாரோ தன் வலது பாத கட்டை விரலில் உள்ள கண்ணிலிருந்து தண்ணீரை வரவழைத்து அந்த தீப் பொறியை அடக்கினார். அவரது பக்தியை மெச்சி அவருக்கு ‘பக்தி சாரன்’ என்ற பட்டத்தை அருளினார். மகாமண்டபத்தில் திருமழிசை ஆழ்வாருக்கு தனியாக ஒரு சன்னதி இருக்கின்றது.


பிரகாரத்தில், தாயார், ஆண்டாள், லக்ஷ்மிநரசிம்மர் சன்னதிகள் இருக்கின்றன. கோவிலின் கருவரை கோஷ்டத்தில் பெருமாளும் விணாயகரும் வெண்கொற்றக்குடையின் கீழ் உள்ளனர். கருவரை சுவற்றில் 12ம் நூற்றாண்டு முதல் 15ம் நூற்றாண்டு வரையான கல்வெட்டுக்கள் உள்ளது. அவைகள் குலோத்துங்கசோழன் III (1179 – 1216 பொயு), விஜய நகர அரசர்கள் ஹரிஹர ராயா II ( 1377 – 1404 பொயு ), விருபாக்ஷ ராயா II ( 1465 – 1485 பொயு ) காலத்தைச் சேர்ந்தவை. மேலும் விஜயகண்டகோபால என்ற மந்திரியின் 12ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கல்வெட்டும் உள்ளது. கல்வெட்டுக்கள் பெரும்பாலும் கோவிலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தானங்களைப் பற்றி ( விளக்கு, நிலம் ) கூறுகின்றது.

Moolavar : Sri Jagannatha Perumal
Thayar    : Thirumangaivalli Thayar

Some of the important features of this temple are…
The temple is facing east with a temple tanks.  Dwajasthambam, Palipeadam  and a  short deepa sthambam are immediately after the 5 tier Rajagopuram.

In the outer prakaram sannadhi for Thayar Sri Thirumangaivallai, Lakshmi Narasimhar, Andal and Manavala Mamunikal.

The sanctum sanctorum consists of sanctum, arthamandapam and maha mandapam.   In koshtam Vinayagar as Thumbikai alwar, Perumal in sitting posture and Durgai. Umbrella are chiseled above perumal and Vinayagar. The sanctum vimana has the stucco images of Hayagriva, Lakshmi Narasimha and garuda.  Perumal in this temple called as Sri Jagannatha Perumal in sitting posture  with his consorts Sthya Bama and Rukmini, which is a rare feature.  Urchavars of Jagannatha Perumal with Sthyabama and Rukmini, Brigu maharishi and Markandeya maharishi are in front of moolavar.  Urchavars are kept in arthamandapam.  Garuda Bhagavan is facing Sri Jagannatha perumal in the mahamandapam.

Sri Thirumazhisai Alwar, the 4th of 12 alwars,  is in a separate sannadhi in maha mandapam.   This is the birth place of  Sri Thirumazhisai Alwar. The story  goes like this. Thisrumazhisai Alwar was born to Bhargava Rishi and Kanakangi on Thai month maham star day. He was born like a bindam with out limbs. So he was thrown in to the bamboo forest.  Perumal and Thayar came to earth and gave Limbs & life. The childless  tribe couple Thiruvaalan and Bangaya Selvi took him to their home. Latter they had a child by name Kanikannan and he become the disciple to Sri Thirumazhisai Alwar. Thirumazhisai Alwar  went Kanchipuram  and served at Sonna Vannam Seitha Perumal temple  at Thiruvekka and spent his final years at  Kumbakonam and attained moksham.

There is also a interesting story about Sri Thirumazhisai Alawar. Initially he was a devotee of Lord Shiva and had done penance to attain Moksha. Lord  Shiva  said that Vishnu can only give Moksha and asked him  for some other boon. Thirumazhisai alwar asked a small thread to could keep rolling in to the needle that he used to stitch the torn clothes. On hearing this Lord Shiva got angry and the fire came from the third eye to burn Thirumazhisai alwar.  ( Thirumazhisai Alwar had a third eye on his right foot toe given by Perumal ). The water came from the third eye  of Thirumiazhisai Alwar and the fire got extinguished.  Pleased by the devotion of Thirumazhisai Alwar Shiva gave the title of ‘Bhakthi Saran’

The sanctum walls has the 12th to 15th century  inscriptions of Kulothunga  Chozha III, Koperunsinga, and Vijaya Nagara  rulers (  Harihara raya  II 1377 – 1404 CE and  Virupaksha raya II , 1465 – 1485 CE ). The oldest inscriptions  belongs to Kulothunga III period ( 1179 – 1216 AD ). Also there is a 12th century  inscription belongs to Vijaya Gandagopala, chieftain.   The inscriptions mainly speaks about the donations  of burning of  Perpetual lamp and the land to this temple.  The Thirumazhisai was called as Chrukuravalli Chaturvedhi mangalam, Pakkaturaivalla Chathurvedhi mangalam, Mahisaram and Mahashehtram.

TEMPLE TIMINGS:
The temple will be kept opened between 07.30 hrs to 12.00 hrs and 16.30 hrs to 20.30 Hrs.

CONTACT DETAILS:
The land line number is 044 26810542
E mail address:  thirumazhisaialwar@gmail.com


HOW TO REACH:

Frequent buses are available from Poonamallee and buses from various parts of the city  to Thiruvallur passes through Thirumazhisai.

LOCATION :CLICK HERE
 4 Pillar mandapam with 5 tier rajagopuram 

 Lion Pillar mandapam 


 Vinayagar with umbrella 

 Perumal with umbrella

 Lakshmi narasimhar sannadhi 




 inscription on the sanctum wall  



--- OM SHIVAYA NAMA--- 

No comments:

Post a Comment